Trang chủ > Các sản phẩm > Xe DVR

BEIDOUYH-W001 cho ẩn xe xe ghi hình kép kênh Camera xây dựng với G-cảm biến chuyển động phát hiện hỗ trợ WiFi với smartphone IOS và android APP

    Phiên bản HD ẩn xe DVR tay điều khiển WIFI, BEIDOUYH-W001 1. 2 sản phẩm đặc điểm kỹ thuật. Cài đặt: Cài đặt hướng dẫn-1 cài đặt hướng dẫn-2 cài đặt cài đặt hướng dẫn-3 cài đặt hướng dẫn-4 hướng dẫn-5