Trang chủ > Các sản phẩm > Thiêt bị do tim

BEIDOUYH-G006 cho Mini GPS GPS Tracker với thời gian thực Trackinglong cuộc sống và pin Geo-hàng rào báo động cho xe

    Theo dõi xe mini GPS, BEIDOUYH-G006 1. Sản phẩm giới thiệu BEIDOUYH-G006 là một mini GPS tracker. Này theo dõi hệ thống GPS xe có thể hoạt động đúng trong một loạt các điện áp đầu vào, và đi kèm trong một kích thước nhỏ, cơ thể không thấm nước IP65 với built-in ăng-ten. Ăng-ten GPS bên ngoài là...